นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet

นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet ของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เป็นนโยบาย ที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจรวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet

ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อเราต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้บริการแก่คุณเท่านั้น เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกกฎหมาย โดยอาศัยความรู้และความยินยอมของคุณ เรายังแจ้งให้คุณทราบด้วยว่าเหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และจะนำไปใช้อย่างไร

เราเก็บข้อมูลที่รวบรวมไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัว เก็บข้อมูลที่รวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่คุณร้องขอเท่านั้น ข้อมูลใดที่เราจัดเก็บ เราจะปกป้องด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการสูญหายและการโจรกรรม รวมถึงการเข้าถึง การเปิดเผย การคัดลอก การใช้ หรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เราไม่แบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลต่อสาธารณะหรือกับบุคคลที่สาม ยกเว้นเมื่อกฎหมายกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านี้ได้ และไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้ คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยความเข้าใจว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่คุณต้องการได้ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปจะถือเป็นการยอมรับแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเรานโยบายความเป็นส่วนตัว

Back To Top